jeg tenker på helse! verdt og se video lagt ved

jeg er ikke direkte i mot moderne medisin,da jeg selv er avhengig av insulin, men kjemper vell kansje for at gammelmedisin også skal tas i vurdering om man er syk. jeg syntes det er for lett og få utskrevet resepter i dag, rett og slett.
bildet er lånt fra google

 

 BTW : etter jeg er blitt klar over div yoga øvelser og hva balanse i kroppen kan gjøre for meg har jeg halvert insulindosene mine og blodsukkeret er helt stabilt og vært det i mange år nå 🙂 
Video av baba ramdev og kaphalbathi yoga har jeg lagt ut tidligere , der finner du øvelser som gjør godt for stimulering av bukspyttkjertel og lignende
jeg har også gjort litt undersøkelse hvor jeg i min mors skole bok fant noe spennende, hun er utdannet sykepleier , og ganske tidlig i boken hennes står det at om det kommer inn en passient er ansatte  pålagt og også se på alternativ medisin og ikke konkludere med at det trengs moderne uten og ha sett på alternativene. slik var det da hun tokk utdanningen i såfall, dette er kansje 20 år siden nå, og jeg håper det fremdeles er slik.
jeg syntes heller ikke det skal kikkes ned på om man velger alternative varianter for helse. vi har bla en kronprinsesse som også velger og tenke litt utenfor boksen ( om jeg kan kalle der det)
jeg meldte meg tidligere på et nettkurs hun og hennes vennine holder Engleskolen, nå er det mulig de har lagt den ned, men de fokuserte mye på menneskes aura og ta inn andre sin energi samt og bevare din egen.
jeg tenker på energi feltet vi mennesker går med rundt oss og hvordan det påvirker egen kropp og helse.
god energi er viktig! for humør, tankegang, helse, lykke men ikke bare det også fysiske sår i kroppen
osv osv  i videoen jeg legger ved  går han nærmere på akuratt dette og han er virkelig verdt og se ! 🙂
de sier du skal meditere eller sitte i ro 10 minutter hver dag, for og klare sinnet. har du ikke 10 minutter SKAL du sitte 20 ! 🙂
enkelt og greit

sjekk også ut denne e videoen om syntes det virket interresant !

 

 

I am not directly opposed to modern medicine, as I myself am addicted to insulin, but i fight the chance that old medicine should also be considered if you are sick. I think it is too easy to get printed tablets today, simply.

BTW: after becoming aware of div yoga exercises and what balance in the body can do for me I have halved my insulin doses and blood sugar is completely stable and been there for many years now 🙂

Video of baba ramdev and kaphalbathi yoga I posted earlier, where you will find exercises that do good for pancreatic stimulation etc

I also did some research where in my mother’s school book I found something exciting, she is a trained nurse, and quite early in her book it says that if a patient comes in, employees are required and also look at alternative medicine and not conclude with that it is needed modern without and have looked at the alternatives.  she did her education, this is 20 years ago now, and I hope it is still so. nor did I think one should be looked down on if choosing alternative variants for health.

we have a crown princess who also chooses and thinks a little outside the box (if I may call it that) I enrolled earlier on an online course she and her friend called the angel school, now it is possible they have put it down, but they focused a lot on human aura and take in their energy as well as and preserve your own.

I now think about the energy field we humans go with around us and how it affects our own body and health. Good energy is important! for mood, mind, health, happiness but also the physical sores in the body etc etc

in this video  he goes into more detail on this and he is really worth watching! 🙂

They say you should meditate or sit quietly for 10 minutes each day, clearing your mind. you don’t have 10 minutes you MUST sit 20! 🙂

quite easy

check this out if it seemed interesting

 

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg