Jeg får bare beklage ,

tror jeg !!  selvom jeg ikke er nødt de. … fordi det på ingen måte menigen og undervurdere sykdom hos noen.

jeg har aldri fått så mye negativ feadback noen gang, samtidig som jeg har fått gode kommentarer.

de siste inleggene jeg har lagt ut ang helse og selvmestring rundt div , er kun ment som et hjelpemiddel,og rettet mot deg som er genuint intressert i løsniger og ikke leter etter opprettholdelse av problemet, men løsninger.

  jeg tror mange sitter fast i en negativ  tankegang som gjør det vanskelig for dem og kunne se etter løsninger

derfor blir det mer behagelig med snikk snakke om hvor grusomt en har det og nesten konkuranse i og måle sin egen tilstand med andres .

for dere som forstår det jeg deler , og er modne for og ta inn den informasjonen 

GOD LÆRE 

  det er fryktelig synd at noen går til forsvar. da jeg ikke er ute etter og ta noen

 

samme skin buske får du HER

Uuuuansett…

nå er snøen kommet tilbake til skien , og jeg gleder meg til og ta med meg constanse ut i hagen for og teste akebrettet.

jeg trodde vi måtte vente til hun ble eld

re men du får akebrett som er egnet fra alder 6 mnd til 3 år , med ryggstøtte .

det blir moro 🙂

JULEFEIRINGEN 

Vi hadde kjempe store planer for julaften som jeg har skrevet noe om tidligere , hvor jeg ønket at besteforeldrene til c skulle sammles denne dagen for og være rundt henne, til tross for familiære problmer … fant vi ut at dette var en gpd ide

Men så ble det slik at vi ble nesten 30 stykker fra søskenbarn til stemødre osv osv og jeg ønsket en koselig intim jul med de nærmeste for og holde fokus på c, noe jeg tror blir umulig om vi er sammlet så mange den dagen.

så jeg har trukket oss ut av hele selskapet og bestemt at vi vi heller være hjemme 🙂

en annen ting er også dette med rutinene hennes , og hvordan jeg følte det ble avskuffet da jeg prøvde og planlegge med selvskapholder

jeg vil ikke ha det sånn.

PLANER DENNE UKEN 

  • i og med at vi er ferdig på både babytrall og kurs i babymassasjen , tror jeg det ville vært en ide og ta med meg c i åpen barnehage , så denne uken skal vi sjekke ut, i alle fall en her i skien.
  •  det må handles inn litt gaver ,jeg er i mål med alle uten om 2 stk , pluss at jeg må sjekke opp en pakke jeg venter i posten. 
  • jeg har fått barnevakt til helgen da jeg ble invitert med ut av en venninne så da blir det endelig en tur på byen . så C skal på besøk til onkel og søskenbarna sine, det blir stas ! 
  • ta kontakt med tannlegen som skal bytte ut front tennene mine , gleder meg ! 
  • mat handel 

 

 

 

Despite the headlines, I NEVER focus on the problem without and without solutions, so if you read my blog, it will be about my way out of the troubles I focus on. And not the problem itself.

If that is what you want, then join a self-pity group on Facebook and talk about the tablets that exists.

That’s not my focus here.

BUT

 This I looked into after I had a leg wound, and after trying everything the doctor recommended, even the best dermatologist we have in the area, treated me wrong and I got worse.

After I stopped treatment with cortisone at his Plase.

I decided to look into what I could do myself.

DO IT YOURSELF.

I read a few years back, an Indian who had done some research he said the following. If you have inflammation / ailments in your body you will get rid of .

 

Do this

2 raw eggs

12 strong chillies (the red ones)

Stir and drink in the morning

 

The reason for this is that if you have an acute situation, or something chronic that you want and improve, when you drink this

* you will trick your body, by responding to the strong * burning sensation * it will also send out defense to reduce fever.

As these help the cells find that you do not have high fever, they will go straight to the inflammation of the inflammatory areas of the body and clean up ..

It’s like adding extra helpers from the inside.

Simply GOOD LEARNING

Rest of my blog you can find HERE

Til tross for overskriftene fokuserer jeg ALDRI på problemet uten og uten på løsninger, så om du leser bloggen min, vil det være min vei ut av plager jeg legger fokus på. Og ikke selve problemet. 

Om det er det du ønsker så meld deg heller inn i en selvmedlidenhets gruppe på Facebook og diskuter rundt hvaslags tabl som finnes. 

Det er ikke mitt fokus her inne.

MEN.

Dette så jeg nærmere på etter jeg fikk et leggsår på benet, og etter og ha prøvd alt legen anbefalte, tilogmed den beste hudlegen vi har i området, behandlet meg feil og jeg ble heller værre.

Etter jeg avbrøt behandlingen med cortison hos han bestemmte jeg meg for og se nærmere på hva jeg kunne gjøre selv.

GJØR DET SELV.

Jeg leste for noen år tilbake, en inder som hadde gjort litt research han sa følgende.

Om du har inflamasjon / plager i kroppen du vil bli kvitt.

Gjør dette :

2   stk rå egg

12 stk sterke chili (de rød små)

Rør om og drikk på morgen

 

grunden til dette er at om du har en akutt situasjon, eller noe kronisk du ønsker og forbedre, vil du når du drikker dette *lure kroppen din * ved at den reagerer på at det er sterkt * brennende følelse *også vil den da sende ut forsvar for og sette ned feber.

Da disse hjelpe cellene finner at du Ikke ha høy feber, vil de få til reprasjon av inflammatoriske områder i kroppen for og rydde opp..

Det blir som om du tilsetter ekstra hjelpere innenfra.

Rett og slett

GOD LÆRE

 

LITT OM FORSKJELLIG INFLAMASJON STÅR SKREVET UNDER

 

Akutt og kronisk inflammasjon

Inflammasjon kan klassifiseres som akutt eller kronisk. Akutt inflammasjon er den første reaksjonen fra kroppen på skadelige stimuli og kommer i stand ved økt blodforsyning til “kampområdet” slik at det strømmer økte mengder blodvæske og hvite blodlegemer (særlig granulocytter) til det skadete vevet. En kaskade av biokjemiske reaksjoner utløser den inflammatoriske responsen, noe som involverer blodårene, immunsystemet og ulike celler i det skadete vevet.

Autoimmune sykdommer

Ved enkelte sykdommer vil kroppens immunsystem starte en inflammatorisk reaksjon uten at det er fremmedlegemer til stede. Immunsystemet feiltolker og starter å produsere antistoffer mot kroppens eget vev, en såkalt autoimmun reaksjon. Resultatet blir inflammatoriske sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), systemisk lupus erytematosusSjögrens syndrom, ulike nyre- og tarmsykdommer og sykdom i skjoldkjertelen (tyreoiditt).

 

kilde : HER

Bloggen min finner du. HER

Snapp :                            Shelene6

Facebook :                      Signe Helene Renja

Reklame | NAKD

Jeg klarte ikke plukke meg ut bare et par favoritter denne gangen heller.

Nå får du 25 % på alle party wear hos

NAKD

Det er så sykt mye fine plagg der og jeg anbefaler dere og sjekke ut tilbudet.

Og bruk rabattkoden : PARTY

Se NA-KD  

I am not directly against to modern medicine, as I myself am addicted to insulin, but i am a  fighter hwo think old medicine should  be considered  if you are sick. I think it is too easy to get tablets today if you go to doctor.

BTW: after becoming aware of div yoga exercises and what balance in the body can do for me I have halved my insulin doses and blood sugar is completely stable and been there for many years now 🙂
Video of baba ramdev and kaphalbathi yoga I posted earlier, where you will find exercises that do good for pancreatic stimulation etc
I also did some research where in my mother’s school book I found something exciting, she is a trained nurse, and quite early in her book it says that if a patient comes in, employees are required and also look at alternative medicine and not conclude with that it is needed modern without and have looked at the alternatives.  she did her education, this is 20 years ago now, and I hope it is still so. nor did I think one should be looked down on if choosing alternative variants for health.
we have a crown princess who also chooses and thinks a little outside the box (if I may call it that) I enrolled earlier on an online course she and her friend called the angel school, now it is possible they have put it down, but they focused a lot on human aura and take in their energy as well as and preserve your own.
I now think about the energy field we humans go with around us and how it affects our own body and health. Good energy is important! for mood, mind, health, happiness but also the physical sores in the body etc etc

Check also THINK YOUR WAY HEALTHY

in this video  he goes into more detail on this and he is really worth watching! 🙂
They say you should meditate or sit quietly for 10 minutes each day, clearing your mind.
If you don’t have 10 minutes
sit 20!
Simple
check this out if it seemed interesting

HERE

Are you  nervous, anxious or insecure in everyday life?

Are you sometimes scared or anxious without knowing why?

Do you sometimes fear small indifferent things and can’t let go of it?

I have copied something below and highlighted important details for further reading.

Cognitive therapy, also called cognitive behavioral therapy, targets problem solving and insight into the relationship between thinking, actions, and emotions.

An important goal is to break self-reinforcing vicious circles that maintain mental health problems. This is done by mapping difficult situations, designing activities that provide confidence and energy, exploring and possibly changing negative thought patterns,stimulating increased social contact and preventing relapse.

There are a number of different forms of cognitive therapy that cater for different types of difficulties.

Examples are depression and anxiety, intoxicants, anger, eating disorders, sleep problems, chronic pain and persistent fatigue. The same applies to problems caused by trauma and abuse, such as post-traumatic stress disorder and low self-esteem.

Cognitive therapy as an important adjunct in the treatment of a variety of somatic diseases, such as cancer, multiple sclerosis, heart disease and diabetes.

In addition, cognitive approaches are used within sports psychology to promote achievement and as part of stress management in the workplace. Somatic are physical or bodily symptoms, such as joint pain or indigestion.

what i find intriguing about this is that they claim cognitive therapy, which goes on the field of thinking should be able to help against heart disease and diabetes …

etc

I personally 100% agree that there is more to our heads than many of us today know.

I also write earlier posts about how important it is and cleanse the mind and not least the body for better health.

Read

 Here

english text in bottom 

And 

HERE

what I am even more positively surprised at is that these are the doctors who are talking about.
I have had negative experiences with doctor visits from the past and today I think they print prescriptions far too quickly and on a very thin basis. there are almost no doctors anymore who use old medicine or are open to thinking “alternatively”
if I can call it that!
but if you do some reecharch you also find that cognitive therapy can have an effect on heart disease, diabetes, etc .. WHY is it not being talked about ?
 my question is, are you afraid of and take hold of your own health and rather blindly trust what the general doctor writes to you. ?

Check out rest of my blog

 HERE

  • Er du ubegrunnet nervøs, engstelig eller usikker i hverdagen?
  • Er du noen ganger redd eller angstfull uten å vite hvorfor?
  • Frykter du av og til små likegyldige ting og kan ikke gi slipp på det?

LES DETTE det er hentet fra  kognitiv.no  jeg har kopiert ut noe under her  og markert viktige detaljer for vidre lesing.

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker.

Eksempler er

depresjon og angst, rusmiddler, sinne, spiseforstyrrelser, søvnproblemer, kroniske smerter og vedvarende utmattelse.

Det samme gjelder for problemer som skyldes traumer og mishandling, for eksempel posttraumatisk stresslidelse og svekket selvfølelse.

Kognitiv terapi som et viktig supplement i behandling av en rekke somatiske sykdommer, for eksempel ved kreftsykdommer,
multippel sklerose, hjertelidelser og diabetes. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger innenfor idrettspsykologien for å fremme prestasjoner og som del av stressmestring i arbeidslivet.

Somatisk er kroppslige eller legemlige symptomer, for eksempel leddsmerter eller fordøyelsesplager. 

det jeg finner intreresant om dette er at dem påstår kognitiv terapi, som går på tankefelt skal kunne hjelpe mot hjertelidelser og diabetes … etc
jeg er personlig 100% enig i at det ligger mer i hodene våre enn mange av oss i dag får tak i.
jeg skriver også innlegg om tidligere om hvor viktig det er og rense sinnet og ikke minst kroppen for bedre helse.

Les her :  Bloggen

det jeg er enda mer possitivt overassket over er at dette er det leger som er ute og snakker om.
Jeg har negative erfaringer med legebesøk fra tidligere og mener i dag dem utskriver resepter alt for fort  og på veldig tynne grunnlag. det er nesten ingen leger lenger som tar i bruk gammelmedisin eller er åpene for og tenke
” alternativt” om jeg kan kalle det det !
men om dere trykker dere inn på linken som er øverst i innlegget vil dere se det at dette er en pålitelig kilde, som også sier at kognitv terapi kan ha innvirkning på hertesykdommer, diabetes osv osv ..
HVORFOR blir det ikke snakket mer om ? er mitt store spørsmål, er man redd for og ta tak i egen helse og stoler heller blindt på hva fastelgen skriver ut til deg. ?

Jeg legger med en video her hvor jeg håper dere vil lytte til hva som blir sagt ! GOD HELSE 

LINK HER

Demonstration against child protection

Something I was extremely surprised about today was. And i mean positive,

Was a demonstration I met when I came to  Town.

they were holding a demonstration against child welfare in Norway.

I heard a lady from *not born in norway *talk about how she was ashamed, even though she was not Norwegian,n about how the authorities act toards families here.

Then Some poems were then read.

Before yet another spokesman spoke and he was rather angry about the goverment and various lawyers he thought should read the grown law more carefully.

The grown law is above all and all laws that go against it

must depart.

This is  where the child welfare law comes in and take law in own matter.

and I can’t disagree with what was said.

The goverment should take a proper look at how many of the child welfare cases are handled.

the grounds rules for child remove hould be prøve bretter.

a worry message that comes in anonymously should not be sufficient grounds alone.

If there is cause for concern, notify dry and stand up and prove the base for concern.

It is too easy to go into families and take control of children.

Norway has also recently got its first official refugee, who had to escape the country with her children, she was granted a residence permit.

There are many Who chose to leave norway because of this, but this was first official refugee.

Here are some pictures from the demonstration.

Feel free to leave a comment for discussion

You can find my blog

HERE

Reklame | Nelly

Her er noe av det du burde ha for julesesongen, vinterfesten  og byturen i vinter.

*jeg trenger og kjøpe nye kleshengere *

Genser   HER   Levis HER      Bukse HER

BTW : Buksen er det 50% nå

 

Favoritt kjolene 🥂

Sølv.  HER   Sort. HER  Gull HER

Ooog jenter i dag er det 20 % på all sminke hos Nelly.com nettsiden finner du

 HER

 

Og min oppgave er i kveld er og finne en nettside dem selger kleshengere.. Hvis noen vet om en bra side og bestille fra legg gjerne igjen en kommentar i feltet.

God kveld fine

💜

DAGEN
I dag tok jeg med meg constanse en tur på julemarked i Skien by. Jeg har ikke vært der tidligere og nå bød sjangsen seg og det var hyggelig og kunne ta turen.
C er enda litt for ung til og ha glede av det, men vi sover nok begge to enda litt bedre til kvelden pga all inntrykk, folk og musikk som var i gatene.
DEMONSTRASJON MOT BARNEVERNET
Noe jeg ble ekstremt overasket over var. Og da mener jeg possitit,. Var en demonstrasjon jeg møtte da jeg kom til rådhuset, hvor de demsomsterete mot barnevern i Norge.
Jeg hørte en utenlands dame stå og prate om hvordan hun skammet seg, selvom hun ikke var norsk, over hvordan myndighetene opptrer rundt visse saker / familier.
Det ble så lest opp noen dikt. Før enda en talsmann tok ordet og var heller sint på styreformene og diverse advokater han mente burde lese grunnloven mer nøye.
Grunnloven skal være gjeldene og alle lover som går i strid med den skal vike.
Der kommer barnevernets loven inn og jeg kan ikke si meg uenig i det som ble sagt.
Stortinget bør ta en ordentlig opprensing i hvordan mange av barneverns sakene blir håndtert.

grunnlagene for fratagelse av barn bør bevises

en bekymringsmelding som kommer inn anonym, bør ikke være grunnlag nok, alene.

Om det er grund til bekymring bør melder tørre og stå frem og bevise grunnlaget for bekymring.

Det er for lett og gå inn i familier og ta over kontroll over barn.

Norge har også nylig fått sin første offesielle flyktning, som måtte rømme landet med barna sine, da hun prøvde og bli fratatt dem, hun fikk oppholdstillatelse heldigvis.

HER er noen bilder fra demonstrasjon.

Legg gjerne igjen en kommentar for diskusjon rundt temaet

Resten av bloggen finner du

 HER